Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa jest to złożony proces analityczny polegający na ocenie aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektów, mienia i procesów danej organizacji oraz wypracowaniu bardziej optymalnego rozwiązania.

Celem audytu jest:

  • określenie celów, strategii i polityki bezpieczeństwa,
  • określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa,
  • optymalizacja poziomu chronionego Obiektu,
  • omówienie różnego rodzaju planów zabezpieczeń,
  • znaczenia szkoleń i działań uświadamiających,
  • wykrywania i reagowania na incydenty.

W wyniku przeprowadzenia audytu powstaje raport omawiający przedstawione powyżej zagadnienia, analizę stosowanych mechanizmów wraz z zaleceniami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Umbrella Polska posiada doświadczenie w przeprowadzaniu skróconych oraz pełnych Audytów Bezpieczeństwa.

Umbrella Polska działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.